top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I 

PLIKÓW COOKIES 

1. Definicje: 

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Aleksandra Kamińska Follow the Unicorn i posługujący się numerem Regon: 387183420 oraz 

numerem NIP: 9581710847, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez 

Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Puławska 77/U5, 02-595 Warszawa i adresem korespondencyjnym ul. Myśliborska 983/6, 03-185 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach 

Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, 

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.fotoszuflada.pl

c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o: 

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 

3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia 

końcowego Użytkownika. 

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych. 

5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej. 

6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

 

7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące: 

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika, 

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, - czas nadejścia zapytania, 

- kod żądania http, 

- kod odpowiedzi http, 

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony 

Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

- informacje o przeglądarce użytkownika, 

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP 

8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

bottom of page